Det finns ingen dörr som kostar 1,2 miljoner

Det finns en nödutgång som frekvent används som genväg in och ut ur sjukhuset. Nödutgången är inte anpassad för det flödet. Stockholms läns landsting, SLL, har därför bett om att nödutgången byggs om till en entré som uppfyller alla tillgänglighets- och säkerhetskrav kopplade till ett modernt akutsjukhus. Alla prisberäkningar som lämnas till SLL är offentliga och de prisberäkningar som presenterats för att bygga om nödutgången till en entré finns redovisade för SLL. För att göra en ändrings- och tilläggsbeställning kontaktar beställaren SHP/Coor som presentar ett antal lösningar. I samband med det lämnas prisberäkningar på de olika alternativen. För att säkerställa marknadsmässiga priser tar Coor in offerter från valfria leverantörer. Coor som ansvarar för driften av sjukhuset har presenterat fyra olika sätt att göra det möjligt – allt från den enklaste åtgärden att modifiera den befintliga dörren till att byta ut och bygga om entrépartiet – och gjort en prisuppskattning för respektive alternativ. De olika förslagen kostar självklart olika mycket.

Ursprungligen publicerad här:Läs hela artikeln på Skanska.se