Kostnader för Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna, NKS, är en viktig del av Region Stockholms Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som genomförs för att möta framtidens vårdbehov och fortsatt ge patienterna en god vård.

Avtalet för NKS arbetades fram av NKS-förvaltningen med hjälp av externa experter och beslutet togs av ett enigt landstingsfullmäktige i juni 2010. Avtalet löper fram till och med 2040. Byggnationen av NKS är genomförd inom den i avtalet fastställda kostnads- och tidsramen.

Regionsstyrelsen beslutade 22 maj 2018 att ge regiondirektören i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal till OPS-avtalet för refinansiering av NKS. Ett sådant avtal är tecknat och bidrar till sänkta kostnadsbedömningar för NKS. I OPS-avtalet finns det en indexklausul som är kopplat till konsumentprisindex. Den innebär sänkta kostnader med cirka 2 miljarder kronor över avtalsperioden.

Refinansieringen innebär sänkta kostnader som ger ytterligare cirka 2,1 miljarder i lägre kostnader. Refinansieringen innebär också en engångsamortering på 3 miljarder.

Så här såg kostnadsbedömningen ut när OPS-avtalet tecknades i juni 2010 samt de därefter tillkommande kostnaderna

Byggkostnad enligt OPS-avtalet: 14,5 miljarder kronor

Tilläggsavtal: 1,7 miljarder kronor

Övriga bygginvesteringar som inte ingår i OPS-avtalet: 2,3 miljarder kronor

Totalt för att bygga Nya Karolinska: 18,5 miljarder kronor

Tillkommer medicinteknik och annan teknisk utrustning: 4,3 miljarder kronor

Totala kostnader för att bygga och utrusta: 22,8 miljarder kronor

Totala kostnader för att bygga, utrusta och underhålla sjukhuset till 2040: omkring 61 miljarder kronor

Förändringar i kostnadsbedömningen juni 2018

Indexklausul och refinansieringseffekter

Justering för indexklausul -2,0 miljarder

Refinansiering -2,1 miljarder

Tillkommer finansiella kostnader för engångsamortering

Totala kostnader för att bygga, utrusta och underhålla sjukhuset till 2040 efter justering för indexklausul och refinansiering: cirka 57 miljarder kronor