Projektets parter

Swedish Hospital Partners har ansvar att utföra fastighets- och servicetjänster på sjukhuset genom deras underleverantör Coor Service Management. Fastighetstjänster kan t ex vara att ventilation fungerar, värme och kyla i rum och belysning. Servicetjänster är t ex, städning, reception, tvättning av kläder för personal.

SHP har två underentreprenörer, Skanska Healthcare AB (SHC) och Coor Service Management AB (Coor). SHC har uppdrag att projektera samt bygga sjukhuset. Coor Service Management ska ansvara för drift och underhåll.

Nedan är en beskrivning av projektets parter som funnits sedan signering av kontraktet för NKS.