Om NKS-projektet

I början av 2000-talet genomförde Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, flera stora utredningar för att kartlägga och analysera hur landstinget ska kunna möta de krav som ställs på morgondagens sjukvård.

I slutet av 2001 tillsattes SNUS-utredningen (Stockholms Nya Universitetssjukhus) vars uppdrag var att undersöka behovet av och möjligheterna för att skapa ett nytt universitetssjukhus.

Utredningsrapporten, som publicerades i november 2002, slog fast att ett universitetssjukhus ska bedriva specialistvård samt omfattande forskning och utbildning av högsta kvalitet.

Inom ramen för 3S-utredningen (Stockholms Sjukvårdsstruktur) fick Locum AB (Regionens fastighetsbolag) i uppdrag att genomföra ett antal förstudier med inriktning att bygga det nya sjukhuset. I utredningarna jämfördes också kostnaderna för att renovera med att bygga nytt. Svaret var att det bästa alternativet var att bygga ett helt nytt sjukhus.

Nya Karolinska Solna (NKS) handlades upp enligt en OPS-lösning, Offentlig Privat Samverkan, efter beslut i landstingsfullmäktige 10 juni 2008. Syftet med detta upphandlingsförfarande är främst att minimera riskerna för tidsförskjutningar och kostnadsökningar samt att föra över riskerna till utföraren av projektet, dvs OPS-bolaget.

Tilldelningsbeslutet i OPS-upphandlingen fattades den 4 maj 2010 (majoritetsbeslut) och därefter den 8 juni (alla partier), efter en ny politisk uppgörelse, av Region Stockholms landstingsfullmäktige.

Enligt beslutet blev det ett konsortium bestående av svenska Skanska och brittiska Innisfree som skulle uppföra sjukhuset Nya Karolinska Solna.

Samarbetspartner för servicetjänster är Coor.

Byggnaden har utformats av White Tengbom Team.

OPS-avtalet undertecknades (financial close) den 30 juni 2010.

Tidsperspektiv – Uppdragets omfattning

 

Fördelar med OPS