Om oss

Swedish Hospital Partners (SHP) är ett så kallat projektbolag och har bildats för att agera kontraktspart mot Region Stockholm, fd Stockholms Läns Landsting. Bolaget bildades i april 2010. SHP ägs till 50% av Skanska, resterande 50% ägs av Innisfree Ltd. SHP ansvarar för att finansiera projektet vilket inkluderar livscykelkostnaderna under hela kontraktsperioden.

Skanska

Skanskas verksamhetsgren Infrastructure Development utvecklar sjukhus, vägar, flygplatser och annan samhällsnödvändig infrastruktur med hjälp av Skanskas expertis och resurser inom finansiering och utveckling. Projekten som bygger på offentlig-privat samverkan, uppförs av Byggverksamheten och resulterar i optimala lösningar för alla faser av projektets livstid.

Innisfree

Innisfree är den ledande infrastrukturinvesteringsgruppen i Storbritannien som sponsrar och gör långsiktiga investeringar i offentliga privata infrastrukturprojekt. Innisfree har för närvarande en plattform på 57 projekt med ett kapitalvärde på 18,4 miljarder pund som täcker hälso-, utbildning, transport och försvar.

Innisfrees investerare inkluderar ledande brittiska institutionella investerare och kommunala pensionsfonder. Utländska institutionella investerare, inklusive dem från Danmark, Sverige, USA och Kanada, tillhandahåller idag 30% av Innisfrees fonder.

Översikt ägarstruktur

Vi som arbetar på Swedish Hospital Partners

 • Anna Zetterlund
  Finansdirektör och finansiellt ansvarig
 • Mikael Lindberg
  Verkställande direktör
 • Per Högdahl
  Operativ direktör och operationellt ansvarig
 • Anders Hansson
  Teknisk chef