Förtydligande Nya Karolinska Solna i media

Nya Karolinska Solna kostar 14,5 miljarder kronor att bygga. Byggkostnaden ligger fast. Projektet finansieras genom ett OPS-avtal där alla kostnader för byggnationen är fastslagna från början. Kostnaderna för Nya Karolinska Solna är 14,5 miljarder inom det ursprungliga OPS-avtalet och utöver det tilläggsavtal 1,5 miljarder kronor. Övriga investeringar är del av avtal med andra parter. Läs även mer under fliken Om NKS-projektet och kostnader för NKS

Ursprungligen publicerad här:Läs hela artikeln på Skanska.se