Redovisning av vinster för Skanska och SHP

Efter ett inslag i SVT:s Aktuellt framstod det som om varken Skanska eller SHP kan eller vill redovisa ev vinst som redovisats i resp. årsredovisningar. Båda partner redogjorde tydligt för reportern olika modeller och siffror som de kunde kommentera. Anledningen till att olika siffror redovisas är att olika regelverk inom redovisning används, Skanska använder IFRS och SHP använder K3.

Ursprungligen publicerad här:Läs hela artikeln på Skanska.se