SVT:s Rapport fälls för osakligt NKS-inslag

Rapports inslag om kostnaden för projektet Nya Karolinska Solna (NKS) var osakligt och missvisande. Nu fälls SVT:s nyhetsprogram i Granskningsnämnden för press, radio och tv.

Det var i ett inslag i juni i år, vilket handlade om kostnaderna för Nya Karolinska, som Rapport uppgav att sjukhusbygget skulle ha kostat drygt 14 miljarder kronor men att affären kom att landa i uppåt 60 miljarder kronor.

Inslaget anmäldes till granskningsnämnden av flera personer som reagerat på SVT:s uppgift om vad bygget kostat. Anmälarna ansåg att siffran om 57 miljarder var missvisande eftersom det i den ingår drift av sjukhuset till 2040, vilket det inte gör i den lägre siffran.

SVT skriver i sitt yttrande att man medvetet använt det vidare begreppet ”affär” samt att man beskrivit vad som ingår i de 57 miljarderna, däribland mångårig drift och underhåll. Vidare framhåller SVT att inslagets fokus var ett annat än totalkostnaden, och att informationen om den kostsamma affären bara var en del av en inledande bakgrundsbeskrivning.

Granskningsnämnden konstaterar i sitt beslut att det finns tillgänglig information om sjukhusbyggets kostnad på Stockholms läns landstings sajt. Där framgår också att alla kostnader för byggnationen är fastslagna från början samt att avtalet sträcker sig fram till år 2040. Eftersom Rapports inslag trots det gav intycket av att NKS hade en initialt beräknad kostnad om totalt 14 miljarder kronor är det att betrakta som så missvisande att det strider mot kravet på saklighet i denna del, anser nämnden.

https://www.svtplay.se/video/20013506/rapport/rapport-10-dec-19-30-3?start=auto&tab=2018 (18.18 in i programmet)

Läs mer om NKS kostnader här