Klargörande angående SvD:s rapportering om dålig ventilation i Karolinska Universitetssjukhuset, Solnas operationssalar

Den 31 augusti rapporterade SvD att vårdpersonal måste operera i 25-gradig värme och 75% luftfuktighet på grund av dålig ventilation i Karolinska Universitetssjukhuset Solnas operationssalar.

Här är vår kommentar på situationen:

Under förra sommarens extrema värmebölja klarade sig Karolinska Universitetssjukhuset, Solna mycket bra gällande temperatur och kondens jämfört med andra sjukhus i regionen.

I slutet av förra veckan befarade man återigen höga värden av luftfuktighet i Stockholmsområdet och därför beslöt man, i samverkan med sjukhusets personal att höja temperaturen till 23 grader. Man beslöt också att införa riktlinjer för hur temperaturen skulle ställas in på operationssalarna, detta för att inte riskera att luftfuktigheten blir så hög att den påverkar sterilt material. De temporära riktlinjerna innebar att temperaturerna blev något högre än normalt. Operationssalarna har ett väl dimensionerat luftkonditioneringssystem som i normalfall mycket väl klarar av att hålla bra temperaturer i salarna, även under de varmaste sommardagarna.

När avtalet mellan Swedish Hospital Partners (SHP) och Region Stockholm skrevs fanns inte något krav på relativ luftfuktighet i de rumsfunktionsprogram som låg till grund för design och projektering av operationssalarna. Skanska har således byggt operationssalarna efter de byggnormer som gällde 2010.

Med erfarenheter från förra sommarens extrema värmebölja har ett arbete genomförts för att långsiktigt lösa problematiken. SHP, Coor och Skanska har initierat en pilot avseende modifiering av befintliga ventilationsaggregat i sex operationssalar för att möjliggöra avfuktning, vilket har verifierats med gott resultat under sommarens varmaste och fuktigaste dagar. Det har även installerats ett stort antal avfuktare i sjukhusets mest kritiska miljöer. SHP och Coor har i samarbete med chefsläkarna på sjukhuset kontinuerligt övervakat frågan om luftfuktighet och vidtar de åtgärder som behövs för att lösa eventuellt uppkomna problem.