Verifiering Miljöbyggnad Guld klar

Att erhålla certifiering och verifiering för Miljöbyggnad Guld är ett kontraktskrav mellan projektbolaget Swedish Hospital Partners (SHP) och Region Stockholm (SLL). SHP har erhållit certifiering och nu även verifiering GULD. Certifikatet för huvudbyggnaden, behandlingsbyggnaden samt BioClinicum är giltigt till 2031.

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem och certifieringen samt verifiering sker genom oberoende granskning av ett flertal kontrollpunkter (indikatorer) och byggnaden får ett betyg efter hur väl den presterar på dessa.

Kontrollerna omfattar byggnadens energianvändning och energisystem samt innemiljö och byggnadsmaterial. Betyget guld innebär att byggnaderna inte bara uppfyller Sveriges bygg- och myndighetsregler, utan att de inom dessa områden även har spetsteknisk prestanda.